Disclaimer

Deze disclaimer heeft betrekking op de informatie op de website van Focusspot, www.focusspot.nl. Dus niet op alle andere websites die vanuit één van onze sites via een hyperlink of op een andere manier worden bezocht.

Betrouwbaarheid informatie
De gegevens over Focusspot op de website zijn uitsluitend bedoeld om aan u informatie te verstrekken over onze organisatie in het geheel, onze producten en onze diensten. De beschikbare informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt verondersteld betrouwbaar te zijn. Spel- en typefouten voorbehouden; Focusspot kan geen garantie geven dat de informatie juist en/of volledig is en/of blijft en behoudt het recht de website zonder aankondiging buiten gebruik te stellen.

Aansprakelijkheid
Focusspot is niet aansprakelijk voor geleden schade door onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op of via de website beschikbaar is. Indien er sprake is van enige uitleg of enig advies op de website van Focusspot heeft dit een algemeen karakter. De uitleg of het advies is niet gericht op een specifieke situatie of probleem of een vervanging van een professioneel advies.